Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne podjęło nową inicjatywę edukacyjną dla lekarzy.

W dniach 21-22 maja 2022 r., kursem ultrasonografii dopplerowskiej prowadzonym przez prof. Grzegorza Małka i dr Andrzeja Fedaka, rozpoczyna w Łodzi swoją działalność Szkoła Ultrasonografii PTKD.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota i niedziela) i obejmować będą część wykładową oraz warsztatową, w małych 5-6 osobowych grupach.

Każde ze spotkań, poświęcone będzie innym problemom diagnostyki ultrasonograficznej. Następne, czerwcowe prowadzone przez dr Michała Elwertowskiego, poświęcone będą diagnostyce ultrasonograficznej wątroby i trzustki. Po wakacjach planowane są kolejne kursy USG, USG-D i Echokardiografii. Terminy i zakres kolejnych wydarzeń z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Ultrasonografii PTKD.

Szkoła Ultrasonografii PTKD stawia sobie za punkt honoru współpracę z najwybitniejszymi specjalistami diagnostyki ultrasonograficznej, luminarzami polskiej sonografii. Zarówno wykładowcy jak i instruktorzy to doświadczeni ultrasonografiści ze sprawdzonymi umiejętnościami edukacyjnymi.

Zapraszamy już w maju i czerwcu do Łodzi na pierwsze kursy USG prowadzone przez absolutnych mistrzów diagnostyki ultrasonograficznej.

 

Wiceprezes

Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego

 

Dr Jan Ruxer


DZIEŃ 1

9:00 – 10:30 „Zmiany ogniskowe wątroby”.

10:30 – 11:30 „Zmiany miąższowe w wątrobie”.

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30 zajęcia praktyczne

13:30 – 14:30 obiad

14:30 – 18:00 zajęcia praktyczne


DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 „Pęcherzyk żółciowy”.

10:30 – 10:45 przerwa kawowa

10:45 – 13:30 zajęcia praktyczne

13:30 – 14:30 obiad

14:30 zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

PROGRAM KURSU USG ŁÓDŹ 18-19.06.2022r.

Diagnostyka USG jamy brzusznej cz. I DR N. MED. MICHAŁ ELWERTOWSKI

PROGRAM KURSU USG ŁÓDŹ 22-23.10.2022r.

DR HAB. N. MED. GRZEGORZ MAŁEK

DZIEŃ 1

9:00 – 10:30 – wykład: Tętnice szyjne – technika badania zasady rozpoznawania zmian.

10:30 – 11:30 – wykład: Nowe techniki w badaniu tętnic szyjnych

11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – zajęcia praktyczne – badanie tt. szyjnych i kręgowych

13:30 – 14:30 – obiad

14:30 – 17:00 – zajęcia praktyczne – badanie tt. szyjnych i kręgowych

17:00 – 18:00 – wykład: Badanie żył i tętnic kończyn dolnych


DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 – zajęcia praktyczne – badanie tt. szyjnych i kręgowych

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 13:30 – zajęcia praktyczne – badanie tt. szyjnych i kręgowych / badanie żył w kierunku zakrzepicy

13:30 – 14:30 – obiad

14:30 – zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów


DZIEŃ 1

9:00 – 10:30 „Zmiany ogniskowe wątroby”.

10:30 – 11:30 „Zmiany miąższowe w wątrobie”.

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30 zajęcia praktyczne

13:30 – 14:30 obiad

14:30 – 18:00 zajęcia praktyczne

DZIEŃ 2

9:00 – 10:30 „Pęcherzyk żółciowy”.

10:30 – 10:45 przerwa kawowa

10:45 – 13:30 zajęcia praktyczne

13:30 – 14:30 obiad

14:30 zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

PROGRAM KURSU USG ŁÓDŹ 19-20.11.2022r.

Diagnostyka USG jamy brzusznej cz. I DR N. MED. MICHAŁ ELWERTOWSKI

KontaKt

INTEREXPO Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
Tel. +48 42 637 12 15

KRS 0000058533
REGON 472175060
NIP 7251729133